Locatie

De voorstellingen van de Kulturele Kommisje Wergea vinden plaats in Multifunctioneel Centrum ´De Bidler´ te Wergea. Het centrum is gehuisvest in de voormalige Hervormde kerk in het midden van het dorp. Het adres van ´De Bidler´ is:

“De Bidler”
Kerkbuurt 2
9005 PB
Wergea