Kommisje

De Kulturele Kommisje bestaat uit de volgende 6 personen:

  • Sytske Swierstra (gespreksleider)
  • Jitze Tadema (secretaris)
  • Marcel van Summeren (technische zaken)
  • Folkert Sinnema (technische zaken)
  • Johannes Sinnema (PR)
  • Sophie de Wit (algemene zaken)
  • Anita van der Meer (penningmeester/webmaster)

Geschiedenis van de Kulturele Kommisje Wergea

Het ontstaan van de Kulturele Kommisje Wergea in 1988 heeft nauwe relatie met de voorbereidingen van het eerste Iepenloftspul in Wergea. De voorbereidingen van dat Iepenloftspul waren kostbaar. Om enigszins een financiële buffer te ontwikkelen organiseerden John Bamboe, Piet Kloosterman en Annemieke Schuurman een soort benefit concert in het Multi Functioneel Centrum (MFC) de Bidler. Dit (koffie) concert, waarin Big Band Friesland optrad, werd zowel muzikaal als financieel een groot succes. De opbrengst gaf het Iepenloftbestuur een mooie financiële basis en tevens werd er een organisatorische basis gelegd voor het organiseren van meerdere culturele voorstellingen.

Het grote aantal positieve reacties van de dorpsgenoten was uiteindelijk de belangrijkste reden om in 1989 de Kulturele Kommisje Wergea (KKW) op te richten. Met MFC de Bilder, als voortreffelijke theaterzaal, lag er een mooie toekomst voor de Kommisje in het verschiet. Voor het Bidlerbestuur (die toen nog de handen vol had aan het opknappen en onderhouden van het gebouw) was de komst van deze “zustervereniging” een belangrijke steun in de rug.

In de loop van de jaren heeft de KKW tal van culturele evenementen in Wergea georganiseerd. Van themadagen, zoals de Franse en Indonesische dag, tot filmdagen, theatervoorstellingen en / of (fries) cabaret. De KKW organiseert voor haar publiek een breed cultureel scala aan voorstellingen en evenementen. Er worden ca. 7 voorstellingen per seizoen georganiseerd.

De kommisje streeft ernaar het programma voor jong en oud zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

De KKW publiceert haar programma aan het begin van het seizoen in de Havenbank en met een huis aan huis rondgebracht programmaoverzicht. Als u deze informatie heeft gemist, dan kunt u altijd nog de website van de KKW opzoeken. Die site is te vinden via www.wergea.com. of rechtstreeks via www.kulturelekommisjewergea.nl .